•  
 

Vårt företag

 

 

 

Vår affärsidé är att erbjuda en modellportal på Internet för alla, där vi förmedlar
uppdrag inom mode-, media- och reklambranschen över hela världen.

 

 

Projektet är en Internet-modellförmedling, med andra ord ett företag som bedriver hela sin verksamhet med att förmedla uppdrag från olika uppdragsgivare till modeller, över Internet.

 

Ordet portal kan man likna vid samlingsplats, eller som i engelskans Community.
Det kommer alltså att vara en marknadsföringsplats på Internet för alla som arbetar/vill arbeta inom modellyrket och de som söker modeller, mannekänger, mässvärdar/värdinnor eller liknande till något uppdrag som de har att erbjuda. Den kommer att vara öppen för alla oavsett längd, vikt, mått, nationalitet, erfarenhet eller andra begränsningar som en traditionell modellagentur oftast har.

 

Den består av två huvudgrupper som mot en kostnad kan registrera och presentera sig med text och bild på modellportalen.

 

"Modeller", är gruppen av dem som vill ha uppdrag/jobb som modell, mannekäng, värd/värdinna eller liknande.
Den är indelad i följande undergrupper: Barn (0-12), Tonåringar (13-15), Tjejer (16-29), Killar (16-29), 30 Plus (30-49), Seniorer (över 50), XL-modeller (kraftiga), Special (tvillingar, trillingar, mycket tatuerade eller piercade människor, funktionshindrade m.fl.), Glamour (över 18) och senare kommer även Familjer och Djur. Alla grupperna är dessutom indelade i tjejer respektive killar.

 

"Uppdragsgivare", är gruppen som har uppdrag att erbjuda till "modellerna".
Den har denna indelning: Fotografer, Modellagenturer, Reklambyråer, Stylister, Film-/TV-/Videobolag, Tidningar, Mässarrangörer och Skolor/Utbildningsföretag m.fl.

 

Webbplatsen är delvis redan uppbyggd på svenska, nästa steg är att översätta den till engelska och därefter bygga vidare på flera andra språk. Under 2014 planeras en total omprogrammering av hela webbplatsen.

 

Slutmålet är en heltäckande modellförmedling, med alla typer av modeller, mannekänger, mässvärdar/värdinnor och liknande från hela världen, översatt till cirka 15 olika språk. Modellförmedlingen kommer att inta en ledande position på marknaden och erbjuda varierande tjänster till nytta för alla parter samt ha sökfunktioner, bokningsfunktioner och annat som ingen annan existerande modellförmedling har idag.